SẢN PHẨM
Phần mềm quản lý Resort
Resort và các khu tổ hợp vui chơi, nghỉ dưỡng, giải trí bao gồm nhiêù sản phầm và dịch vụ kinh doanh trong đó. Việc quản lý thống nhất và hiệu quả cho toàn bộ các hệ thống này là luôn luôn cần thiết. Giải pháp phần mềm SCATRESORT được thiết kế dựa trên các nghiệp vụ thực tế tại các resort đã và đang được ứng dụng hiệu quả tại các resort trong cả nước góp phần vào quản lý tối ưu ở các hệ thống này.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Nguyễn Minh Tuấn - 0903863355
thinhdvscat
Hỗ trợ dự án
Đỗ Việt Dũng  -  0904 259 251
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Lương Văn Huyền - 0989853032
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Huỳnh Bảo Huy - 0909 464 459
scat_kinhdoanh3
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Ngọc Dũng Tâm - 0366 096 382