dia chi cong ty website(Viet).png
Sứ mệnh công ty

su menh cty.jpg

  

 SCAT nghiên cứu và phát triển các ứng dụng của thành tựu công nghệ thông tin và công nghệ an ninh, chuyển giao tới khách hàng nhằm tăng năng lực quản trị, điều hành trong hoạt động của doanh nghiệp khách hàng.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdinhscat
Marketing
 
Tư vấn dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Kinh doanh
Phạm Hồng Quân - 0973224128
scat_kinhdoanh2
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
cuongdinhscat12
Tư vấn dự án
Đỗ Duy Anh - 0988558185
duyanhdo11384
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Minh Hoàng - 0936001912
Kinh doanh
Anh Khoa - 0938476287