dia chi cong ty website-VI-20240223.jpg
Tầm nhìn

tam nhin.jpg

  

SCAT hướng tới trở thành một công ty cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống an ninh, giải pháp công nghệ quản trị bán lẻ hiện đại với chất lượng cao trên thị trường, cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững trãi.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Nguyễn Minh Tuấn - 0903863355
tuannguyenscat
Hỗ trợ dự án
Đỗ Việt Dũng - 0904 259 251
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Lương Văn Huyền - 0989853032
0989853032
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Huỳnh Bảo Huy -  0909464 459
cuongdinhscat12
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Ngọc Dũng Tâm -  0366 096 382