dia chi cong ty website(Viet).png
Tầm nhìn

tam nhin.jpg

  

SCAT hướng tới trở thành một công ty cung cấp các giải pháp tích hợp hệ thống an ninh, giải pháp công nghệ quản trị bán lẻ hiện đại với chất lượng cao trên thị trường, cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao và nền tảng văn hóa doanh nghiệp vững trãi.
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdinhscat
Hỗ trợ dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Ngọc Đoàn - 0353529604
0353529604
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
cuongdinhscat12
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Văn Đình - 0932 602 555