dia chi cong ty website(Viet).png
SẢN PHẨM
Video server
Video server của Vivotek là thiết bị chuyển đổi từ hệ thống camera analog (CCTV) sang hệ thống IP . Thiết bị này sẽ nhận dữ liệu từ camera analog sau đó mã hóa bằng hệ thống mã hóa của Vivotek ( được phát triển bởi bộ phận R&D ).

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdvscat
Tư vấn dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Marketing:
 
Kinh doanh:
 
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Tư vấn dự án
Đỗ Duy Anh - 0988588185
scat_kinhdoanh5
Kinh doanh
Anh Khoa - 0938476287