dia chi cong ty website(Viet).png
Thông tin tuyển dụng
- Tuyển Trưởng phòng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội...
- Ngày hết hạn :31-08-2015
- Tuyển Kỹ sư Kinh doanh làm việc tại Hà Nội
- Ngày hết hạn :31-08-2015

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdinhscat
Hỗ trợ dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Ngọc Đoàn - 0353529604
0353529604
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
cuongdinhscat12
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Văn Đình - 0932 602 555