dia chi cong ty website(Viet).png
SẢN PHẨM
Máy POS
Máy POS – tập hợp của máy tính và các thiết bị cần thiết cho bán lẻ được thiết kế tiện gọn và phù hợp với nhu cầu trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi,…
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
thinhdvscat
Tư vấn dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Marketing:
 
Kinh doanh:
 
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Tư vấn dự án
Đỗ Duy Anh - 0988588185
scat_kinhdoanh5
Kinh doanh
Anh Khoa - 0938476287