dia chi cong ty website-VI-20240223.jpg
SẢN PHẨM
Phần mềm quả lý khách sạn
Ứng dụng phần mềm SCATHOTEL vào quản lý khách sạn giúp khách sạn hoạt động hiệu quả hơn. Với việc lưu trữ thông tin chi tiết khách hàng cùng trạng thái của từng khách hỗ trợ cho lễ tân có thể quản lý và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Biểu đồ trực quan mô phỏng trạng thái các phòng tại mọi thời điểm, cùng các báo cáo khách sắp đến trong thời gian và hệ thống báo cáo quản trị đa dạng trợ giúp cho người quản lý có thể nắm bắt và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp một cách tối ưu.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Nguyễn Minh Tuấn - 0903863355
thinhdvscat
Hỗ trợ dự án
Đỗ Việt Dũng  -  0904 259 251
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Lương Văn Huyền - 0989853032
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Huỳnh Bảo Huy - 0909 464 459
scat_kinhdoanh3
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Ngọc Dũng Tâm - 0366 096 382