dia chi cong ty website(Viet).png
Dự án Quản lý bán lẻ
Hệ thống phần mềm quản trị tổng thể bán lẻ SCATMART giúp LanChi mart quản lý toàn bộ các hoạt động quản lý chuỗi bán hàng và thực hiện các nghiệp vụ bán lẻ nhanh gọn và chính xác
Ứng dụng phần mềm quản lý và bán hàng SCATMART trong hoạt động kinh doanh của chuỗi siêu thị mẹ và bé Bibomart
Quản trị hiệu quả bằng phần mềm kế toán và bán hàng siêu thị SCATMART tại hệ thống chuỗi siêu thị sách của Công ty cổ phần sách, thiết bị trường học Thái Nguyên
Phần mềm quản trị và bán hàng SCATMART tối ưu hóa việc quản trị toàn bộ chuỗi siêu thị ShopTreTho

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
scat_kinhdoanh1
Hỗ trợ dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Ngọc Đoàn - 0353529604
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Văn Đình - 0932 602 555