Giải pháp quản trị bán lẻ
     Giải pháp quản trị bán lẻ SCATMART® do công ty SCAT phát triển từ năm 2005 và qua sự tiến hóa và hoàn thiện dần của các phiên bản, đến nay  đã được ứng dụng trên rất nhiều các siêu thị, đại siêu thị, và chuỗi siêu thị trong cả nước. SCATMART® là...

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
scat_kinhdoanh1
Tư vấn dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Lương Tiến Đạt - 01649868699
Marketing
Trần Thị Nhung - 01205416603
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Tư vấn dự án
Đỗ Duy Anh - 0988588185
scat_kinhdoanh5
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Minh Hoàng - 0936001912
Marketing
Nguyễn Hữu Quỳnh - 0945400208