dia chi cong ty website-VI-20240223.jpg
Thông tin tuyển dụng
- Tuyển Trưởng phòng Kỹ thuật làm việc tại Hà Nội...
- Ngày hết hạn :31-08-2015
- Tuyển Kỹ sư Kinh doanh làm việc tại Hà Nội
- Ngày hết hạn :31-08-2015

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Nguyễn Minh Tuấn - 0903863355
tuannguyenscat
Hỗ trợ dự án
Đỗ Việt Dũng - 0904 259 251
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Lương Văn Huyền - 0989853032
0989853032
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Huỳnh Bảo Huy -  0909464 459
cuongdinhscat12
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Ngọc Dũng Tâm -  0366 096 382