dia chi cong ty website-VI-20240223.jpg
Sứ mệnh công ty

su menh cty.jpg

  

 SCAT nghiên cứu và phát triển các ứng dụng của thành tựu công nghệ thông tin và công nghệ an ninh, chuyển giao tới khách hàng nhằm tăng năng lực quản trị, điều hành trong hoạt động của doanh nghiệp khách hàng.

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Nguyễn Minh Tuấn - 0903863355
tuannguyenscat
Hỗ trợ dự án
Đỗ Việt Dũng - 0904 259 251
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Lương Văn Huyền - 0989853032
0989853032
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Huỳnh Bảo Huy -  0909464 459
cuongdinhscat12
Hỗ trợ kỹ thuật
Huỳnh Thanh Tâm - 0978693905
Hỗ trợ dự án
Phạm Ngọc Dũng Tâm -  0366 096 382