Giải pháp an ninh bán lẻ
     Ở Việt Nam bán lẻ hiện đại với hình thức siêu thị vẫn đang phát triển mạnh mẽ do độ lớn về thị trường là rất lớn, việc mất cắp trong siêu thị xảy ra rất cao cho nên hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ chuyên nghiệp đều sử dụng các hệ thống này

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Văn phòng Hà Nội
Kinh doanh dự án
Đinh Văn Thịnh - 0989163663
scat_kinhdoanh1
Tư vấn dự án
Lương Huyền - 0989853032
scat_kythuat2
Hỗ trợ kỹ thuật
Lương Tiến Đạt - 01649868699
Marketing
Trần Thị Nhung - 01205416603
Văn phòng Sài Gòn
Kinh doanh dự án
Đinh Việt Cường - 0917709832
scat_kinhdoanh3
Tư vấn dự án
Đỗ Duy Anh - 0988588185
scat_kinhdoanh5
Hỗ trợ kỹ thuật
Trần Minh Hoàng - 0936001912
Marketing
Nguyễn Hữu Quỳnh - 0945400208